תודה רבה!

עצים שנתרמו ישתלו בשטחים הכבושים ובנגב על ידי ישראלים ופלסטינים יד ביד, למען זכויות האדם, הצדק והשלום.